GO FORLAG HAR FÅET NY HJEMMESIDE! Klik her for at gå til goforlag.dk

GO FORLAG HAR FÅET NY HJEMMESIDE! Klik her for at gå til goforlag.dk

GO Atlas Portaler

Interaktive atlas til alle læringssammenhænge

GO Atlas er Danmarks største kortportaler og en uundværlig ressource i alle de læringssammenhænge, hvori der indgår kort. GO Atlas er pædagogisk tilrettelagt til målgrupper i grundskolen og kan anvendes i bl.a. natur/teknologi, geografi, biologi, samfundsfag, historie og kristendomskundskab. 

GO Atlas består af to digitale kortportaler til grundskolen: GO Atlas til 1.-6. og GO Atlas til 7.-10.

Kortportalerne indeholder:

Kortsamling og kortværktøjer

- Over 500 kort - fysiske, topografiske, tematiske m.fl.
-  Interaktive GIS-kort (kort i lag)
- Temakort til naturfagene samt historie, kristendomskundskab og samfundsfag
- Kortsammenligner, befolkningspyramider og klimastationer
- Mulighed for at måle afstande, ruter og arealer.

Over 730 opgaver og aktiviteter

- Interaktive atlasøvelser
-  Quizzer og Prøv selv-opgaver
-  Opgaver til temaer
- Opgaver til kortlæreforløb.

Temaer med opgaver og lærervejledning

- Temasider med fx eksemplariske regioner og aktuelle problemstillinger
- Temaer til de fællesfaglige fokusområder med problemstillinger og arbejdsspørgsmål.

Kortlæreforløb og lærervejledninger

- Pædagogisk tilrettelagte kortlæreforløb med aktiviteter og lærervejledning
- Eksemplariske forløb med inspiration til arbejdet med kort og læringsmål
- Lærervejledning med forslag til anvendelse af kort i undervisningen.

Kommunikationsværktøjer 

Læreren kan nemt se og kommentere elevernes opgavebesvarelser. Alle quizzer og Prøv selv-opgaver er selvrettende og giver direkte respons til eleven.

Kartografi: Philip´s, GO Forlag/Jens Sørensen, GEUS.

Fagredaktion: Poul Kristensen, Per Nordby Jensen, Niels Kjeldsen, Ove Pedersen og Jan Skovrind.