GO FORLAG HAR FÅET NY HJEMMESIDE! Klik her for at gå til goforlag.dk

GO FORLAG HAR FÅET NY HJEMMESIDE! Klik her for at gå til goforlag.dk

Om GO Forlag

GO Forlag er et undervisningsforlag, der udgiver læremidler af høj kvalitet til grundskolen, gymnasiet og læreruddannelsen. Vores kerneområde er naturfagene og matematik. Vi ejes af Geografforbundet og har som særlig opgave formidling af geografi.

Vi udgiver læremidler, der gør det spændende og interessant at beskæftige sig med naturfag. Vores læremidler styrker elevernes nysgerrighed, undren og lysten til at afprøve og eksperimentere og blive klogere.

Vi giver lærerne inspiration og anvisninger til aktiviteter og forskellige former for pædagogisk anvendelse af læremidler. Disse støtter hver elev i den helt rigtige indlæringssituation med respekt for, at elever har forskellig baggrund, behov, talenter og interesser.

GO Forlag blev oprettet tilbage i 1975, og vi har dermed over 40 års erfaring med at producere pædagogisk tilrettelagte læremidler til grundskolen, ungdomsuddannelserne og læreruddannelsen. 

GO Forlag ejes af Geografforbundet, og forlaget er således lærernes eget forlag.

GO Forlag er SKI-leverandør.

Leverandoer _logo _RGB