GO FORLAG HAR FÅET NY HJEMMESIDE! Klik her for at gå til goforlag.dk

GO FORLAG HAR FÅET NY HJEMMESIDE! Klik her for at gå til goforlag.dk

GO Forlags værdier

Vi understøtter læring gennem høj faglighed

  • Vi værner om faglig substans i vores materialer. Vores undervisningsmaterialer er altid opdaterede i forhold til faglige krav fra Undervisningsministeriet.

Vi understøtter læring gennem målrettet formidling

  • Gennem en sikker pædagogisk-didaktisk formidling sikrer vi forståelsen af den høje faglighed.

Vi understøtter læring gennem kreativ tankegang

  • GO Forlags materialer skal vække elevernes nysgerrighed og lyst til at lære om og udforske verden og derved stimulere deres kreativitet.

Vi understøtter læreren med relevante materialer

  • GO Forlags materialer giver lærerne de bedste forudsætninger for at skabe en målrettet og engagerende undervisning. Vi er lydhøre overfor lærernes behov og ønsker.

Vi udgiver tidssvarende undervisningsmaterialer

  • GO Forlags undervisningsmidler reflekterer det samfund, vi lever i. Vores materialer har et aktuelt indhold, opdateres løbende og omfatter nye medier.

Vi er et stærkt netværk

  • GO Forlag er centrum i et stærkt fagligt netværk med rødder i de faglig-pædagogiske foreninger og i klasseværelset. Vores samarbejdspartnere er professionelle fagfolk, som er med til at skabe et unikt udviklingsmiljø.